STATUS : INCOMPLETE

Hanya permohonan Petak Bermusim yang berstatus Incomplete sahaja boleh dikemaskini.


Sila ikuti langkah berikut untuk mengemaskini permohonan :

  • Klik maklumat permohonan yang berstatus Incomplete.
  • Kemaskini maklumat mengikut sebab (Reason) permohonan tidak lengkap.
  • Hantar semula permohonan tersebut.
  • Status akan berubah daripada Incomplete kepada In Process apabila maklumat selesai dikemaskini.

Contoh sebab permohonan tidak lengkap