CONTOH : PETAK SEMENTARA - SALINAN PERMIT PERNIAGAAN MBJB

SALINAN PERMIT KHEMAH MBJBSALINAN PERMIT PENJAJA MBJB