3 KEPING GAMBAR KEDUDUKAN PETAK / TAPAK

GAMBAR PAPAN TANDA PREMISGAMBAR KEDUDUKAN PETAK BERSERTA NOMBOR PETAK YANG JELASGAMBAR DARI PANDANGAN HADAPAN PREMIS
(PERLU MENUNJUKKAN KESELURUHAN HADAPAN BANGUNAN)