MBJB SPOT V2

Aplikasi MBJB Spot V2 adalah sebuah aplikasi pembayaran parkir tempat letak kereta di sekitar kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) yang telah dinaik taraf dari versi MBJB Spot sedia ada dengan pelbagai ciri-ciri baru. Dimana perubahan baru yang dibawakan lebih efisien, tersusun dan sistematik.


Muat turun aplikasi MBJB Spot sekarang.
Versi Lama


Versi Baru